top of page
IMG-20200106-WA0019_edited.jpg

Özgeçmiş

Burak Tatar, kendisini jinekolojik kanser cerrahisi ve laparoskopik jinekolojik cerrahiye adamış deneyimli bir jinekolog ve jinekolojik onkoloji cerrahıdır.

Kendi kliniğinde hizmet vermeden önce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda jinekolojik onkoloji Fellowu olarak çalıştı. Bu arada Avrupa Jinekoloji ve Obstetri Board'ı (EBCOG) klinik burs programı için seçildi ve 2012 yılında Torino Azienda Ospedaliera OIRM Üniversitesi'nde bu programı tamamladı.

2015 yılında Uluslararası Jinekolojik Kanser Derneği Traveling Fellowship Programını kazandı ve klinik gözlemci olarak New York, ABD - Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde çalıştı. Bundan sonra, özellikle robotik cerrahi alanında deneyim kazanmak için misafir klinik fellow olarak  Essen Üniversitesi Kliniği - Almanya'da çalıştı. 2017 yılında Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) burs ödülünü kazandı ve Charité Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde -Berlin, Almanya-  ziyaretçi klinik fellow olarak radikal yumurtalık kanser cerrahisi ve laparoskopik cerrahi alanlarında çalıştı.

2018 yılından itibaren devam ettiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Tıp ve Genetik doktora programını başarı ile tamamlamıştır. Kanser genetiği başlıca çalışma alanıdır.

 2017 yılından bu yana Samsun'da yüzlerce hastaya önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ardından Büyük Anadolu Hastanesi'nde ve sonrasında kendi muayenehanesinde son teknoloji ve cerrahi teknikleri kullanarak kanser ve kadın hastalıkları cerrahisi uygulamaktadır. Ayrıca kapsamlı ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve poliklinik bakımı hizmeti vermektedir.

Eğitim & Çalışma Deneyimi

2001-2007

Tıp Doktoru, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2012

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012

EBCOG fellow, Torino Üniversitesi Azienda Ospedaliera (OIRM)

2012-2014

Ürgüp Devlet Hastanesi, Mecburi Hizmet

2014-2017

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı, Süleyman Demirel Üniversitesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı

2015

Klinik Gözlemci, Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, Jinekolojik Onkoloji Departmanı, New York

2016

Konuk Cerrah, Essen Üniversitesi Kliniği Jinekolojik Onkoloji Departmanı, Essen

2017

Konuk Cerrah, Charité Üniversitesi Kliniği Jinekolojik Onkoloji Departmanı, Berlin

2017-2019

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Departmanı, Samsun

2018-

OndokuzMayıs Üniversitesi Moleküler Tıp ve Genetik Doktora Programı

Bilimsel Yayınlar

-Kronolojik Sırayla-

Incorporating HPV 33 and cytology into HPV 16/18 screening may be feasible. A cross-sectional study

TATAR BURAK (2022)

Arch Gynecol Obstet​ 2022 Dec 13. doi: 10.1007/s00404-022-06876-8.

Assessment of myometrial invasion of endometrial carcinoma with
preoperative transvaginal sonography.

TATAR BURAK (2021).

European Journal of Gynaecological Oncology, 42(1), 85-89., Doi: 10.31083/j.ejgo.2021.01.2236


Risk of nodal metastasis associated with lymphovascular space invasion in
endometrial cancer.

TATAR BURAK (2021).

European Journal of Gynaecological Oncology, 42(5), 850-854., Doi: 10.31083/j.ejgo4205130 


Increased sulfiredoxin-1 levels as compensatory
mechanism against reactive oxygen species in women with gestational diabetes mellitus.

TATAR BURAK, TURHAN UĞUR (2021).

Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, 18(4), 267-271., Doi:
10.4274/tjod.galenos.2021.26053


The association between increased maternal PARK7 (DJ-1)
levels and the occurrence of preterm premature rupture of membranes - A randomized prospective study.

TURHAN UĞUR, TATAR BURAK (2021).

Journal of Turkish Society of Obstetric and Gynecology, 18(4), 279-284., Doi:
10.4274/tjod.galenos.2021.25588

The parameters to estimate postoperative severe complications classified through Clavien-Dindo after upper abdominal surgery in patients with primary and recurrent ovarian cancer.

Yalcin YTatar BErdemoglu EErdemoglu E.

Ginekol Pol. 2019;90(10):557-564. doi: 10.5603/GP.2019.0097.

Palliative pelvic exenteration using iliofemoral bypass with synthetic grafts for advanced cervical carcinoma​

Tatar BYalçın YErdemoğlu E.

Turk J Obstet Gynecol. 2019 Mar;16(1):80-83. doi: 10.4274/tjod.galenos.2018.66743. Epub 2019 Mar 27.

Role of positron emission tomography-computed tomography in endometrial cancer.

Erdemoğlu EÇerçi SSErdemoğlu EYalçın YTatar B

Turk J Obstet Gynecol. 2017 Dec;14(4):203-209. doi: 10.4274/tjod.24572. Epub 2017 Dec 30..

Management of vesicovaginal fistulas after gynecologic surgery

Tatar B, Oksay T, Cebe F S, Soyupek S, Erdemoğlu E

Turk J Obstet Gynecol 2017;14:45-51

 

Non-occlusive mesenteric ischemia after gynecological surgery

Yalçin Y., Zihni I., Ozcelik C., Tatar B., Erdemoğlu E., Erdemoğlu E.

Cukurova Medical Journal, vol.42, pp.584-586, 2017

 

In vitro chemosensitivity in ovarian carcinoma: Comparison of three leading assays.

Tatar B, Boyraz G, Selçuk İ, Doğan AK, Usubütün A, Tuncer ZS.

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2016 Jan 12;17(1):35-40. doi: 10.5152/jtgga.2016.16017. eCollection 2016.

Fetal Goiter was Resolved with Decreasing Maternal Propylthiouracil Dose

And Yavuz, Mehmet Özgür Akkurt, Burak Tatar, Gökhan Karakoç*, Yakup Yalçın

Turk J Endocrinol Metab 2016;20:66-68 DOI: 10.4274/tjem.3092

Kanser Tanı Ve Tedavisinde Dna'ya Yönelik Güncel Yaklaşımlar: Telomeraz/Tert

Tiryakioğlu A.E. , Özkan M.N, Kayım S. , Bağcı Ö , Çeviker K, Tatar B , Yazkan R, Erdemoglu E.

Journal of Engineering Sciences and Design 4(2), 125-131, 2016 DOI: 10.21923/jesd.04365

Vesicocutaneus fistula after cesarean section-a curious complication: Case report and review

Tatar B, Erdemoglu E, Soyupek S, Yalcin Y, Erdemoglu E

Turk J Obstet Gynecol 2016; 13: 46-49

 

Laparoscopic systemic devascularization of uterine cornu for cornual resection in interstitial pregnancy

Yalcin Y, Tatar B, Erdemoglu E, Akkurt M. O., Yavuz A, Erdemoglu E.

Turk J Obstet Gynecol 2015; 12: 182-184

Serum Ca-125, Estradiol And Progesterone Levels In Histopathologically Confirmed Ectopic Pregnancy Cases

And Yavuz , Mehmet Özgür Akkurt , Gökhan Karakoç, Mehmet Muammer Doğan, Yakup Yalçin, Burak Tatar

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015; Volum: 12, Sayı: 4, Sayfa: 140-143

The role of immunohistochemical adrenomedullin and Bcl-2 expression in development of type-1 endometrial adenocarcinoma: Adrenomedullin expression in endometrium.

Bozkurt KK, Yalçın Y, Erdemoğlu E, Tatar B, Erdemoğlu E, Çerçi SS, Çiriş İM, Başpınar Ş, Uğuz A, Kapucuoğlu N.

Pathol Res Pract. 2016 May;212(5):450-5. doi: 10.1016/j.prp.2016.02.021. Epub 2016 Feb 27

 

Utero-cutaneous Fistula after Multiple Abdominal Myomectomies: A Case Report.

Akkurt MÖ, Yavuz A, Tatar B, Özkaya MO, Ekici Eİ.

Balkan Med J. 2015 Oct;32(4):426-8. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.151206. Epub 2015 Oct 1.

The Reproductive Results After Reversal of Tubal Sterilization

And YAVUZ, Mehmet Özgür AKKURT, Yakup YALÇIN, Burak TATAR, Gökhan KARAKOÇ

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2015;25(4):227-30

DOI: 10.5336/gynobstet.2015-44361

 

The evaluation of risk factors for failed response to conservative treatment in tubo-ovarian abscesses.

Akkurt MÖ, Yalçın SE, Akkurt İ, Tatar B, Yavuz A, Yalçın Y, Akgül MA, Kayıkçıoğlu F.

J Turk Ger Gynecol Assoc. 2015 Nov 2;16(4):226-30. doi: 10.5152/jtgga.2015.15123. eCollection 2015.

 

Hypoxia-inducible factor-1α, adrenomedullin and Bcl-2 although expected are not related to increased uptake of fluorine-18-fluorodeoxyglucose in endometrial cancer.

Cerci SS, Yalcin Y, Bozkurt KK, Erdemoglu E, Tatar B, Erdemoglu E.

Hell J Nucl Med. 2015 Sep-Dec;18(3):228-32.

 

 

Granulosa cell tumor and concurrent endometrial cancer with (18)F-FDG uptake.

Günyeli I, Bozkurt KK, Yalçın Y, Tatar B, Cerçi SS, Erdemoğlu E.

Hell J Nucl Med. 2014 May-Aug;17(2):153-5.

Ödül

- 2006 -

Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine  Prof. Dr. Şeref Zileli Prize

bottom of page